tisíce reklamných plôch za skvelé ceny

Billboardy Bytča:

Vyberte si z 24 billboardov v Bytči

{{list.recordInfoWindow.title}}

{{list.recordInfoWindow.type}}

{{list.recordInfoWindow.city}}
{{list.recordInfoWindow.street}}

{{list.recordInfoWindow.price}}
161001 Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia), 130.00 €

Žilina - Ostrava, smer Makov, Ostrava, štátna hranica ČR, vpravo

Poloha: kolmo
161003 Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia), 130.00 €

Žilina - Ostrava, smer Makov, Ostrava, štátna hranica ČR, vľavo

Poloha: kolmo
161004 Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia), 130.00 €

smer Bytča, Žilina, Považská Bystrica, Bratislava, vpravo

Poloha: kolmo
161005 Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia), 130.00 €

Žilina - Ostrava, smer Makov, Ostrava, štátna hranica ČR, vľavo

Poloha: kolmo
161006 Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia), 130.00 €

smer Bytča, Žilina, Považská Bystrica, Bratislava, vpravo

Poloha: kolmo
161009 Billboard, Bytča - Hlboké (E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Bytča - Hlboké (E50, medzinárodná komunikácia), 130.00 €

Bratislava - Žilina, smer Žilina, vpravo

Poloha: kolmo
161010 Billboard, Bytča - Hlboké (E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Bytča - Hlboké (E50, medzinárodná komunikácia), 130.00 €

Žilina - Bratislava, smer Bytča, Považská Bystrica, Trenčín, Bratislava, Makov, ČR, vpravo

Poloha: šikmo
161011 Billboard, Bytča - Hrabové (Hrabové, E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Bytča - Hrabové (Hrabové, E50, medzinárodná komunikácia), 130.00 €

Bratislava - Žilina, smer Žilina, Bytča, Makov, ČR, vpravo

Poloha: kolmo
161012 Billboard, Bytča (I/61)

Billboard, Bytča (I/61), na dotaz

Bratislava - Žilina, smer Žilina, Martin, Poprad, Čadca, Rajec, Prievidza

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
161013 Billboard, Bytča (I/61)

Billboard, Bytča (I/61), na dotaz

Bratislava - Žilina, smer Žilina, Martin, Poprad, Čadca, Rajec, Prievidza

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
Rýchly dopyt