Reklamné plochy Bytča:

Vyberte si z 29 plôch v Bytči

161001 Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Žilina - Ostrava, smer Makov, Ostrava, štátna hranica ČR, vpravo

Poloha: kolmo
161003 Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Žilina - Ostrava, smer Makov, Ostrava, štátna hranica ČR, vľavo

Poloha: kolmo
161004 Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

smer Bytča, Žilina, Považská Bystrica, Bratislava, vpravo

Poloha: kolmo
161005 Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Žilina - Ostrava, smer Makov, Ostrava, štátna hranica ČR, vľavo

Poloha: kolmo
161006 Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Kolárovice (E442, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

smer Bytča, Žilina, Považská Bystrica, Bratislava, vpravo

Poloha: kolmo
161009 Billboard, Bytča - Hlboké (E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Bytča - Hlboké (E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Bratislava - Žilina, smer Žilina, vpravo

Poloha: kolmo
161010 Billboard, Bytča - Hlboké (E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Bytča - Hlboké (E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Žilina - Bratislava, smer Bytča, Považská Bystrica, Trenčín, Bratislava, Makov, ČR, vpravo

Poloha: šikmo
161011 Billboard, Bytča - Hrabové (Hrabové, E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Bytča - Hrabové (Hrabové, E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Bratislava - Žilina, smer Žilina, Bytča, Makov, ČR, vpravo

Poloha: kolmo
161012 Billboard, Bytča (I/61)

Billboard, Bytča (I/61), 130 € / mesiac

Bratislava - Žilina, smer Žilina, Martin, Poprad, Čadca, Rajec, Prievidza

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
161013 Billboard, Bytča (I/61)

Billboard, Bytča (I/61), 130 € / mesiac

Bratislava - Žilina, smer Žilina, Martin, Poprad, Čadca, Rajec, Prievidza

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo