Reklamné plochy Liptovský Mikuláš:

Vyberte si z 168 plôch v Liptovskom Mikuláši

331006 Billboard, Podtureň (Podtureň, I/18, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Podtureň (Podtureň, I/18, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Liptovský Hrádok - výjazd z mesta, smer Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Žilina, vľavo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
331016 Billboard, Liptovský Mikuláš (Nová ulica)

Billboard, Liptovský Mikuláš (Nová ulica), 130 € / mesiac

Liptovský Mikuláš - mesto, hlavný ťah mestom, LIDL, smer Liptovský Hrádok, Na parkovisku LIDL

Komunikácie: parkovisko
Okolie: supermarket
331001 Billboard, Pribylina (Pribylina, II/537)

Billboard, Pribylina (Pribylina, II/537), 130 € / mesiac

Liptovský Hrádok - Podbanské, smer Podbanské, Starý Smokovec, vľavo

Poloha: kolmo Okolie: čerpacia stanica
331002 Billboard, Pribylina (Pribylina, II/537)

Billboard, Pribylina (Pribylina, II/537), 130 € / mesiac

Podbanské - Liptovský Hrádok, smer Liptovský Hrádok, vpravo

Poloha: kolmo Okolie: čerpacia stanica
331003 Billboard, Podtureň (Podtureň, I/18, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Podtureň (Podtureň, I/18, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Liptovský Hrádok - výjazd z mesta, smer Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Žilina, vľavo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
331004 Billboard, Podtureň (Podtureň, I/18, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Podtureň (Podtureň, I/18, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Liptovský Hrádok - príjazd do mesta zo smeru L. Mikuláš, Ružomberok, Žilina, vpravo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
331008 Billboard, Podtureň (Podtureň, I/18, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Podtureň (Podtureň, I/18, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Liptovský Hrádok - príjazd do mesta zo smeru L. Mikuláš, Ružomberok, Žilina, vpravo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
331009 Billboard, Liptovský Mikuláš (Nová ulica)

Billboard, Liptovský Mikuláš (Nová ulica), 130 € / mesiac

Liptovský Mikuláš - mesto, hlavný ťah mestom, OD LIDL, smer Liptovský Hrádok, Na parkovisku LIDL

Komunikácie: parkovisko
Okolie: supermarket
331010 Billboard, Liptovský Mikuláš (Nová ulica)

Billboard, Liptovský Mikuláš (Nová ulica), 130 € / mesiac

Liptovský Mikuláš - mesto, hlavný ťah mestom, OD LIDL, smer Liptovský Hrádok, Na parkovisku LIDL

Komunikácie: parkovisko
Okolie: supermarket
331011 Billboard, Liptovský Mikuláš (Nová ulica)

Billboard, Liptovský Mikuláš (Nová ulica), 130 € / mesiac

Liptovský Mikuláš - mesto, hlavný ťah mestom, OD LIDL, smer Liptovský Hrádok, Na parkovisku LIDL

Komunikácie: parkovisko
Okolie: supermarket