Reklamné plochy Námestovo:

Vyberte si z 39 plôch v Námestove

401014 Billboard, Námestovo (Námestovo, I/78, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Námestovo (Námestovo, I/78, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Námestovo - príjazd do mesta zo smeru Dolný Kubín, Ružomberok, smer Námestovo, Poľsko, vpravo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
401011 Billboard, Námestovo (Námestovo, I/78, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Námestovo (Námestovo, I/78, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Námestovo - výjazd z mesta, smer Dolný Kubín, Ružomberok, Žilina, vpravo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
401015 Billboard, Námestovo (Námestovo, I/78, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Námestovo (Námestovo, I/78, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Námestovo - výjazd z mesta, smer Dolný Kubín, Ružomberok, vpravo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
401003 Billboard, Hruštín (Hruštín, I/78, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Hruštín (Hruštín, I/78, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Námestovo - Dolný Kubín, smer Dolný Kubín, vpravo

Poloha: kolmo
401004 Billboard, Hruštín (Hruštín, I/78, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Hruštín (Hruštín, I/78, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Dolný Kubín - Námestovo, smer Námestovo, vľavo

Poloha: kolmo
401005 Billboard, Hruštín (Hruštín, I/78, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Hruštín (Hruštín, I/78, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Námestovo - Dolný Kubín, smer Dolný Kubín, vľavo

Poloha: kolmo
401006 Billboard, Hruštín (Hruštín, I/78, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Hruštín (Hruštín, I/78, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Dolný Kubín - Námestovo, smer Námestovo, vpravo

Poloha: kolmo
401007 Billboard, Hruštín (Hruštín, I/78, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Hruštín (Hruštín, I/78, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Námestovo - Dolný Kubín, smer Dolný Kubín, vľavo

Poloha: kolmo
401008 Billboard, Hruštín (Hruštín, I/78, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Hruštín (Hruštín, I/78, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Dolný Kubín - Námestovo, smer Námestovo, vpravo

Poloha: kolmo
401012 Billboard, Námestovo (Námestovo, I/78, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Námestovo (Námestovo, I/78, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Námestovo - príjazd do mesta zo smeru Dolný Kubín, Ružomberok, smer Námestovo, Poľsko, vľavo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo