Reklamné plochy Ružomberok:

Vyberte si z 164 plôch v Ružomberku

561045 Billboard, Ružomberok (Žilinská, E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Ružomberok (Žilinská, E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Ružomberok - mesto, hlavný ťah mestom, smer Poprad, Košice, vľavo

Poloha: kolmo
563004 Bigboard, Ružomberok (Černová, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Ružomberok (Černová, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Ružomberok, príjazd do mesta zo smeru Martin, Žilina, vpravo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
563006 Bigboard, Ružomberok (Žilinská, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Ružomberok (Žilinská, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Ružomberok - mesto, prejazd mestom, smer Poprad, vpravo

Poloha: kolmo
561006 Billboard, Ružomberok (Tatranská, E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Ružomberok (Tatranská, E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Ružomberok - Poprad, smer Poprad, Košice, vpravo

Poloha: kolmo Okolie: čerpacia stanica
561008 Billboard, Ružomberok (Likavka, I/59, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Ružomberok (Likavka, I/59, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Ružomberok - Dolný Kubín, smer Dolný Kubín, Tvrdošín, vpravo

Poloha: kolmo
561009 Billboard, Ružomberok (Likavka, I/59, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Ružomberok (Likavka, I/59, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Dolný Kubín - Ružomberok, smer Ružomberok, vľavo

Poloha: kolmo
561012 Billboard, Ružomberok (Bystrická, E77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Ružomberok (Bystrická, E77, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Ružomberok - mesto, príjazd zo smeru Banská Bystrica, vpravo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
561015 Billboard, Ružomberok (Hubová, E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Ružomberok (Hubová, E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Ružomberok - Martin, smer Martin, Žilina, vpravo

Poloha: kolmo
561017 Billboard, Ružomberok (Hubová, E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Ružomberok (Hubová, E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Ružomberok - Martin, smer Martin, Žilina, vpravo

Poloha: kolmo
561020 Billboard, Ružomberok (Hubová, E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Ružomberok (Hubová, E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Martin - Ružomberok, smer Ružomberok, Košice, vpravo

Poloha: kolmo