Reklamné plochy Tvrdošín:

Vyberte si z 53 plôch v Tvrdošíne

731003 Billboard, Tvrdošín (Tvrdošín, E77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Tvrdošín (Tvrdošín, E77, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Dolný Kubín - Tvrdošín, smer Tvrdošín, Námestovo, Trstené, Poľsko, TESCO, LIDL, vpravo

Poloha: kolmo Okolie: supermarket
733001 Bigboard, Nižná (Nižná, E77, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Nižná (Nižná, E77, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Tvrdošín - Dolný Kubín, smer Dolný Kubín, Ružomberok, Zuberec, vpravo

Poloha: kolmo
733002 Bigboard, Nižná (Nižná, E77, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Nižná (Nižná, E77, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Dolný Kubín - Tvrdošín, smer Tvrdošín, Trstená, Poľsko, Oravice, vľavo

Poloha: kolmo
731020 Billboard, Tvrdošín (Oravická)

Billboard, Tvrdošín (Oravická), 130 € / mesiac

Trstená - Dolný Kubín, smer centrum, Dolný Kubín

Poloha: kolmo
731021 Billboard, Tvrdošín (Nová, E77, I/59)

Billboard, Tvrdošín (Nová, E77, I/59), 130 € / mesiac

Tvrdošín - Krásna Hôrka, smer Nižná nad Oravou, Dolný Kubín, Ružomberok, Žilina

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
731022 Billboard, Tvrdošín (Nová, E77, I/59)

Billboard, Tvrdošín (Nová, E77, I/59), 130 € / mesiac

Tvrdošín - Krásna Hôrka, smer Nižná nad Oravou, Dolný Kubín, Ružomberok, Žilina

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
731002 Billboard, Tvrdošín (Tvrdošín, E77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Tvrdošín (Tvrdošín, E77, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Tvrdošín - Dolný Kubín, smer Dolný Kubín, Ružomberok, vľavo

Poloha: kolmo
731004 Billboard, Trstená (Trstená, komunikácia 520)

Billboard, Trstená (Trstená, komunikácia 520), 130 € / mesiac

Štátna Hranica - Trstená, smer štátna hranica Suchá Hora, vpravo

Poloha: kolmo
731005 Billboard, Tvrdošín (Nižná, E77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Tvrdošín (Nižná, E77, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Trstená - Dolný Kubín, smer Dolný Kubín, vľavo

Poloha: kolmo
731006 Billboard, Tvrdošín (Nižná, E77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Tvrdošín (Nižná, E77, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Dolný Kubín - Trstená, smer Tvrdošín, Trstená, štátna hranica, vpravo

Poloha: kolmo