Reklamné plochy Žilina:

Vyberte si z 1 026 plôch v Žiline

803054 Bigboard, Žilina - Strážov (Hričovská, E50, E75, E442, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Strážov (Hričovská, E50, E75, E442, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Žilina - mesto, príjazd do mesta zo smeru Považská Bystrica, Trenčín, Bratislava, vpravo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
803055 Bigboard, Žilina - Strážov (Hričovská, E50, E75, E442, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Strážov (Hričovská, E50, E75, E442, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Žilina - mesto, výjazd z mesta, smer D1 Považská Bystrica, Trenčín, Bratislava, Horný Hričov, vľavo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
803056 Bigboard, Žilina - Strážov (Hričovská, E50, E75, E442, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Strážov (Hričovská, E50, E75, E442, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Žilina - mesto, príjazd do mesta D1 Bratislava, Trenčín, Horný Hričov, vpravo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
803059 Bigboard, Žilina - Horný Hričov (Horný Hričov,D3, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Horný Hričov (Horný Hričov,D3, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Žilina - Bratislava, smer žilinské letisko, Trenčín, Bratislava, vpravo

Komunikácie: diaľnice
Poloha: kolmo
803060 Bigboard, Žilina - Horný Hričov (Horný Hričov,D3, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Horný Hričov (Horný Hričov,D3, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Bratislava - Žilina, smer Žilina, Čadca, Martin, Košice, vľavo

Komunikácie: diaľnice
Poloha: kolmo
803003 Bigboard, Žilina - Dolný Hričov (Dolný Hričov, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Dolný Hričov (Dolný Hričov, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Žilina - Bratislava, smer Bytča, Považská Bystrica, Trenčín, Bratislava, vľavo

Poloha: kolmo
803004 Bigboard, Žilina - Dolný Hričov (Dolný Hričov, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Dolný Hričov (Dolný Hričov, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Bratislava - Žilina, smer Žilina, vpravo

Poloha: kolmo
803005 Bigboard, Žilina - Nový Mojš (Nový Mojš, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Nový Mojš (Nový Mojš, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Žilina - výjazd z mesta, smer Martin, Poprad, Košice, HYZA, vľavo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
803006 Bigboard, Žilina - Nový Mojš (Nový Mojš, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Nový Mojš (Nový Mojš, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Žilina - príjazd do mesta, zo smeru Martin, Poprad, Košice, HYZA, čs Slovnaft, rekreačná zóna, vpravo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
803009 Bigboard, Žilina - Strážov (Strážov, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Strážov (Strážov, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Žilina, smer D1, Bratislava, Bytča, Považská Bystrica, Trenčín, vpravo

Poloha: kolmo