Reklamné plochy Žilina:

Vyberte si z 1 004 plôch v Žiline

803004 Bigboard, Žilina - Dolný Hričov (Dolný Hričov, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Dolný Hričov (Dolný Hričov, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Bratislava - Žilina, smer Žilina, vpravo

Poloha: kolmo
803005 Bigboard, Žilina - Nový Mojš (Nový Mojš, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Nový Mojš (Nový Mojš, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Žilina - výjazd z mesta, smer Martin, Poprad, Košice, HYZA, vľavo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
803006 Bigboard, Žilina - Nový Mojš (Nový Mojš, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Nový Mojš (Nový Mojš, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Žilina - príjazd do mesta, zo smeru Martin, Poprad, Košice, HYZA, čs Slovnaft, rekreačná zóna, vpravo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
803009 Bigboard, Žilina - Strážov (Strážov, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Strážov (Strážov, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Žilina, smer D1, Bratislava, Bytča, Považská Bystrica, Trenčín, vpravo

Poloha: kolmo
803010 Bigboard, Žilina - Strážov (Strážov, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Strážov (Strážov, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Žilina, vstup do mesta zo smeru D1, Bratislava, vľavo

Poloha: kolmo
803013 Bigboard, Žilina (Kragujevská, E50, E75, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina (Kragujevská, E50, E75, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Žilina - výjazd z mesta smer Bratislava, pred odbočením na Priemyselnú ulicu, vpravo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
803014 Bigboard, Žilina (Kragujevská, E50, E75, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina (Kragujevská, E50, E75, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Žilina - vstup do mesta od Bratislavy, smer Čadca, ČR, Prievidza, Košice, centrum mesta, vľavo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
803015 Bigboard, Žilina - Strečno (Strečno, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Strečno (Strečno, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Žilina - Martin, smer Martin, Košice, vľavo

Poloha: kolmo
803016 Bigboard, Žilina - Strečno (Strečno, E50, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Žilina - Strečno (Strečno, E50, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Martin - Žilina, smer Žilina, vpravo

Poloha: kolmo
803021 Bigboard, Žilina - Trnové (Trnové, medzinárodný ťah, E50)

Bigboard, Žilina - Trnové (Trnové, medzinárodný ťah, E50), 900 € / mesiac

Žilina - Martin , smer Martin, vpravo

Poloha: kolmo