Billboard, Bratislava - Petržalka (Dolnozemská cesta, mestská komunikácia)

billboard je orientovaný šikmo , je umiestnený vľavo na výjazde z BA do Maďarska, Rusoviec, na úrovni približne oproti nemocnici sv. Cyrila a Metoda Antolská

Mesto: Bratislava - Petržalka
Kraj:
Ulica: Dolnozemská cesta, mestská komunikácia
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 151364
Poloha:
  • šikmo
Okolie:
  • zdravotnícke zariadenie
Komunikace:
  • výjazd

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane