Billboard, Devínska Nová ves (križovatka medzi Opletalovou a Mlynskou ulicou)

cesta II. triedy popri železnici smer BA-Devínska Nová ves, nad oplotením rod. domu v križovatke medzi Opletalovou a Mlynskou ul.

Mesto: Devínska Nová ves
Kraj:
Ulica: križovatka medzi Opletalovou a Mlynskou ulicou
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 151687
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane