Billboard, Medveďov (medzinárodný ťah hraničný prechod Medveďov - Veľký Meder )

smer V.Meder, pri ČS, 2/2

Mesto: Medveďov
Kraj:
Ulica: medzinárodný ťah hraničný prechod Medveďov - Veľký Meder
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 201212
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane