Billboard, Kolárovo (Komárňanská cesta)

Cesta II/573, vjazd do mesta od Komárna, smer do obce

Mesto: Kolárovo
Kraj:
Ulica: Komárňanská cesta
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 271054

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane