Billboard, Komárno (ul.gen.Klapku/Odbojárov,V)

sídl.Bašty,pri SAD/ŽSR,smSAD

Mesto: Komárno
Kraj:
Ulica: ul.gen.Klapku/Odbojárov,V
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 271070
Umiestnenie plochy:
  • obytná štvrť
Viditeľnosť:
  • 50 - 100 m
Poloha:
  • šikmo
Okolie:
  • stanica ŽSR, SAD

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane