Billboard, Košice (Americká trieda)

Košice - mesto, smer centrum, Metro, vpravo

Mesto: Košice
Kraj:
Ulica: Americká trieda
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 281005
Poloha:
  • kolmo
Okolie:
  • obchodný dom

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane