Billboard, Krupina (Zvolenská, E77, medzinárodná komunikácia)

Krupina - mesto, smer Zvolen, vľavo

Mesto: Krupina
Kraj:
Ulica: Zvolenská, E77, medzinárodná komunikácia
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 291007
Poloha:
  • kolmo
Okolie:
  • čerpacia stanica

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane