Billboard, Martin ()

medzinárodný ťah Žilina - B.Bystrica, Žiar n.Hronom, obchvat mesta Martin, smer B.Bystrica, pri teplárni

Mesto: Martin
Kraj:
Ulica:
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 361173
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane