Billboard, Nitra (Novozámocká, I/64, medzinárodná komunikácia)

Nitra - Nové Zámky, smer Branč, Nové Zámky, vpravo

Mesto: Nitra
Kraj:
Ulica: Novozámocká, I/64, medzinárodná komunikácia
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 411076
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane