Billboard, Prešov (ul.17.novembra,O)

objazd mesta,areál VŠ,sm PP,Ľ

Mesto: Prešov
Kraj:
Ulica: ul.17.novembra,O
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 501262
Viditeľnosť:
  • 50 - 100 m
Poloha:
  • kolmo
Okolie:
  • športové zariadenie
  • škola ZŠ, SŠ, VŠ

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane