Billboard, Nováky (hl.cestný ťah Prievidza - Partizánske )

1.v poradí v smere na Partizánske, pred teplárňou

Mesto: Nováky
Kraj:
Ulica: hl.cestný ťah Prievidza - Partizánske
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 511048
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane