Billboard, Prievidza (Banská cesta )

vjazd do Prievidze od Žiaru n.Hronom, Trenčína, smer centrum

Mesto: Prievidza
Kraj:
Ulica: Banská cesta
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 511071
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane