Billboard, Bernolákovo (Senecká cesta, cesta 1. triedy , BA - Senec)

billboard je orientovaný šikmo k ceste I/61 , je umiestnený nad oplotením areálu Strednej poľnohospodárskej a priemyselnej školy J.A.Gagarina, vpravo v smere do Senca

Mesto: Bernolákovo
Kraj:
Ulica: Senecká cesta, cesta 1. triedy , BA - Senec
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 581101
Poloha:
  • šikmo
Okolie:
  • škola ZŠ, SŠ, VŠ
Komunikace:
  • cesty I. triedy

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane