Billboard, Ivanka pri Dunaji (Senecká cesta, cesta 1.triedy ,príjazd do BA od Senca)

billboard je orientovaný kolmo , je umiestnený vpravo na príjazde do BA zo Senca, cca na úrovni bývalých Hydinárskych závodov

Mesto: Ivanka pri Dunaji
Kraj:
Ulica: Senecká cesta, cesta 1.triedy ,príjazd do BA od Senca
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 581107
Poloha:
  • kolmo
Komunikace:
  • cesty I. triedy

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane