Billboard, Senec (Šamorínska, cesta 1.triedy I/62, cesta č.503)

billboard je orientovaný kolmo , je umiestnený vpravo pri ceste I/62 v smer do BA, v tesnej blízkosti kruhového objazdu , ved2a oplotenia areálu ZSE

Mesto: Senec
Kraj:
Ulica: Šamorínska, cesta 1.triedy I/62, cesta č.503
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 581112
Poloha:
  • kolmo
Komunikace:
  • cesty I. triedy

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane