Billboard, Veľký Biel (Bratislavská cesta, cesta 1. triedy , BA - Senec)

billboard je orientovaný kolmo , je umiestnený vpravo pri ceste I/63 v smere do Bratislavy , cca 200 m pred penziónom Kotva

Mesto: Veľký Biel
Kraj:
Ulica: Bratislavská cesta, cesta 1. triedy , BA - Senec
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 581114
Poloha:
  • kolmo
Okolie:
  • hotel
Komunikace:
  • cesty I. triedy

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane