Billboard, Spiš.Nová Ves (Chrapčiakova/SAD,O)

od nástupišťa Hypernova

Mesto: Spiš.Nová Ves
Kraj:
Ulica: Chrapčiakova/SAD,O
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 631067
Viditeľnosť:
  • 50 - 100 m
  • vlastné osvetlenie
Poloha:
  • kolmo
Okolie:
  • stanica ŽSR, SAD
  • obchodný dom
  • reštaurácia
  • hotel
Komunikace:
  • parkovisko

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane