Billboard, Žilina (Ľavobrežná, I/18, medzinárodná komunikácia)

Žilina - mesto, rýchlostný obchvat mesta, smer BB, KE, MT, BA, vpravo

Mesto: Žilina
Kraj:
Ulica: Ľavobrežná, I/18, medzinárodná komunikácia
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 801177
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane