Billboard, Žilina (Kamenná ulica)

Žilina - mesto, priemyselná zóna, veľkosklady, supermarket KINEKUS, vľavo

Mesto: Žilina
Kraj:
Ulica: Kamenná ulica
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 801185
Umiestnenie plochy:
  • priemyselná štvrť
Poloha:
  • kolmo
Okolie:
  • supermarket

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane