Billboard, Žilina (Kysucká)

Žilina - smer centrum, Agip, Holliday Inn, Lidl, Palace, Zdravotne stredisko, Zimný štadion, MŠK, vľavo

Mesto: Žilina
Kraj:
Ulica: Kysucká
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 801302
Poloha:
  • kolmo
Okolie:
  • športové zariadenie
  • supermarket
  • čerpacia stanica
  • hotel

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane