Billboard, Dolný Hričov ()

hlavný cestný ťah Žilina - Bratislava, smer Žilina, (op.034)

Mesto: Dolný Hričov
Kraj:
Ulica:
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 801491
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane