Billboard, Rajec (Hollého ulica )

vjazd do mesta od Žiliny, pri futbalovom ihrisku, smer Prievidza

Mesto: Rajec
Kraj:
Ulica: Hollého ulica
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 801701
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane