Reklamné plochy Zvolen:

Vyberte si z 200 plôch v Zvolene

771007 Billboard, Zvolen (Neresnícka ulica)

Billboard, Zvolen (Neresnícka ulica), 130 € / mesiac

Zvolen - mesto, výjazd z mesta smer Krupina, Šahy - E77, vpravo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
771009 Billboard, Zvolen (Mládežnícka ulica)

Billboard, Zvolen (Mládežnícka ulica), 130 € / mesiac

Zvolen - mesto, výjazd z mesta smer Detva, Lučenec, Košice, RS, vpravo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
771010 Billboard, Zvolen (Mládežnícka ulica)

Billboard, Zvolen (Mládežnícka ulica), 130 € / mesiac

Zvolen - mesto, príjazd do mesta zo smeru Detva, Lučenec, Košice smer BB, BA, KA, vľavo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
771011 Billboard, Zvolen (Mládežnícka ulica)

Billboard, Zvolen (Mládežnícka ulica), 130 € / mesiac

Zvolen - mesto, výjazd zo sídliska Lipovec, Sekier, smer centrum, BB, BA, KA, DT, LC, KE, vľavo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
771012 Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka)

Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka), 130 € / mesiac

Zvolen - mesto, hlavný mestský ťah, pred odbočením ku marketu KAUFLAND, vľavo

Poloha: kolmo Okolie: supermarket
771014 Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka)

Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka), 130 € / mesiac

Zvolen - centrum mesta, autobusová a železničná stanica, kolmo a rovnobežne

Poloha: kolmo Okolie: stanica ŽSR, SAD
771015 Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka)

Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka), 130 € / mesiac

Zvolen - centrum mesta, autobusová a železnicná stanica, kolmo a rovnobežne

Poloha: kolmo Okolie: stanica ŽSR, SAD
771016 Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka)

Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka), 130 € / mesiac

Zvolen - centrum mesta, autobusová a železničná stanica,kolmo a rovnobežne

Poloha: kolmo Okolie: stanica ŽSR, SAD
771017 Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka)

Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka), 130 € / mesiac

Zvolen - centrum mesta, autobusová a železničná stanica,kolmo a rovnobežne

Poloha: kolmo Okolie: stanica ŽSR, SAD
771018 Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka)

Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka), 130 € / mesiac

Zvolen - centrum mesta, autobusová a železničná stanica, parkovisko

Komunikácie: parkovisko
Okolie: stanica ŽSR, SAD