Reklamné plochy Zvolen:

Vyberte si z 200 plôch v Zvolene

771019 Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka)

Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka), 130 € / mesiac

Zvolen - centrum mesta, autobusová a železničná stanica, parkovisko

Komunikácie: parkovisko
Okolie: stanica ŽSR, SAD
771022 Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka)

Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka), 130 € / mesiac

Zvolen - centrum mesta, autobusová a železničná stanica, na parkovisku

Komunikácie: parkovisko
Okolie: stanica ŽSR, SAD
771023 Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka)

Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka), 130 € / mesiac

Zvolen - centrum mesta, autobusová a železničná stanica, na parkovisku

Komunikácie: parkovisko
Okolie: stanica ŽSR, SAD
772001 Citylight, Zvolen (nám.Slobody)

Citylight, Zvolen (nám.Slobody), 240 € / mesiac

oproti MÚ, pri parkovisku

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
772002 Citylight, Zvolen (nám.Slobody)

Citylight, Zvolen (nám.Slobody), 240 € / mesiac

oproti MÚ, pri parkovisku

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
772003 Citylight, Zvolen (Sládkovičova)

Citylight, Zvolen (Sládkovičova), 240 € / mesiac

pred ST na pešej zóne

Komunikácie: pešia zóna
Poloha: kolmo, samostatný
772004 Citylight, Zvolen (Sládkovičova)

Citylight, Zvolen (Sládkovičova), 240 € / mesiac

pred ST na pešej zóne

Komunikácie: pešia zóna
Poloha: kolmo, samostatný
772005 Citylight, Zvolen (T.G.Masaryka/SAD)

Citylight, Zvolen (T.G.Masaryka/SAD), 240 € / mesiac

areál SAD,potraviny

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo, samostatný
772006 Citylight, Zvolen (T.G.Masaryka/SAD)

Citylight, Zvolen (T.G.Masaryka/SAD), 240 € / mesiac

areál SAD,potraviny

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo, samostatný
772058 Citylight, Zvolen (Štúrova-AZ)

Citylight, Zvolen (Štúrova-AZ), 240 € / mesiac

P,vnt

Komunikácie: ulice, pešia zóna
Poloha: kolmo