Reklamné plochy Medzilaborce:

Vyberte si z 7 plôch v Medzilaborciach

371004 Billboard, Medzilaborce (Dobrianskeho,V)

Billboard, Medzilaborce (Dobrianskeho,V), 130 € / mesiac

príj.od Humenn,neďal.ŽSR,smc,Ľ

Komunikácie: príjazd
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
371005 Billboard, Medzilaborce (Dobrianskeho,V)

Billboard, Medzilaborce (Dobrianskeho,V), 130 € / mesiac

výj.sm Humenné,neďal.ŽSR

Komunikácie: výjazd
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
371006 Billboard, Medzilaborce (Dobrianskeho,J)

Billboard, Medzilaborce (Dobrianskeho,J), 130 € / mesiac

príj.od Humenn,smc

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
371007 Billboard, Medzilaborce (Dobrianskeho,J)

Billboard, Medzilaborce (Dobrianskeho,J), 130 € / mesiac

múzeum A.Warhola,oproti TESCO

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
371001 Billboard, Medzilaborce (ul. Dobrianskeho )

Billboard, Medzilaborce (ul. Dobrianskeho ), 120 € / mesiac

prieťah mestom, smer centrum, 2/1

Poloha: kolmo
371002 Billboard, Medzilaborce (ul. Dobrianskeho )

Billboard, Medzilaborce (ul. Dobrianskeho ), 120 € / mesiac

prieťah mestom, smer centrum

Poloha: kolmo
371003 Billboard, Medzilaborce (ul. Dobrianskeho)

Billboard, Medzilaborce (ul. Dobrianskeho), 120 € / mesiac

prieťah mestom, smer výjazd na Prešov

Poloha: kolmo