Billboard, Medzilaborce (ul. Dobrianskeho)

prieťah mestom, smer výjazd na Prešov

Mesto: Medzilaborce
Kraj:
Ulica: ul. Dobrianskeho
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 371003
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane