Reklamné plochy Sabinov:

Vyberte si z 24 plôch v Sabinove

571016 Billboard, Sabinov (I/68,PO-St.Ľubov,V)

Billboard, Sabinov (I/68,PO-St.Ľubov,V), 130 € / mesiac

príj.od PO,smc/St.Ľubovňa,Ľ

Komunikácie: príjazd, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
571017 Billboard, Sabinov (I/68,PO-St.Ľubov,Murgašova,J)

Billboard, Sabinov (I/68,PO-St.Ľubov,Murgašova,J), 130 € / mesiac

centr,hotel,príj.k SAD/ŽSR,Ľ

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
571027 Billboard, Sabinov (I/68,St.Ľubov-PO)

Billboard, Sabinov (I/68,St.Ľubov-PO), 130 € / mesiac

I/68,St.Ľubov-PO,V výj.sm PO

Komunikácie: výjazd, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
571009 Billboard, Sabinov (ul. Bernolákova)

Billboard, Sabinov (ul. Bernolákova), 120 € / mesiac

výjazd z mesta, 2.v poradí v smere Prešov

Poloha: kolmo
571010 Billboard, Sabinov (ul. Bernolákova)

Billboard, Sabinov (ul. Bernolákova), 120 € / mesiac

vjazd do mesta od Prešova, 1.v poradí

Poloha: kolmo
571011 Billboard, Sabinov (ul. Bernolákova)

Billboard, Sabinov (ul. Bernolákova), 120 € / mesiac

výjazd z mesta, 1.v poradí v smere Prešov

Poloha: kolmo
571012 Billboard, Sabinov (ul. Bernolákova)

Billboard, Sabinov (ul. Bernolákova), 120 € / mesiac

výjazd z mesta, 1.v poradí v smere Prešov

Poloha: kolmo
571013 Billboard, Sabinov (ul.Bernolákova)

Billboard, Sabinov (ul.Bernolákova), 120 € / mesiac

vjazd do mesta od Prešova, 2.v poradí

Poloha: kolmo
571014 Billboard, Lipany (Sabinovská ulica )

Billboard, Lipany (Sabinovská ulica ), 120 € / mesiac

vjazd do mesta od Sabinova, smer centrum

Poloha: kolmo
571018 Billboard, Kežmarok (Železničná stanica)

Billboard, Kežmarok (Železničná stanica), na dotaz

pred budovou stanice ŽSR, oproti parkovisko, autobusová stanica