Reklamné plochy Hlohovec:

Vyberte si z 17 plôch v Hlohovci

231003 Billboard, Kľačany (Kľačany, II/513)

Billboard, Kľačany (Kľačany, II/513), 130 € / mesiac

Nitra - Hlohovec, smer Hlohovec, vpravo

Poloha: kolmo Okolie: stanica ŽSR, SAD
231004 Billboard, Hlohovec (II/513)

Billboard, Hlohovec (II/513), 130 € / mesiac

Hlohovec - Nitra, smer Nitra

Poloha: kolmo
231005 Billboard, Hlohovec (Nitrianska, II/513)

Billboard, Hlohovec (Nitrianska, II/513), 130 € / mesiac

Hlohovec - Nitra, 50m OC Kaufland, ČS Shell, smer Nitra

Poloha: kolmo
231006 Billboard, Hlohovec (Nitrianska, II/513)

Billboard, Hlohovec (Nitrianska, II/513), 130 € / mesiac

Nitra - Hlohovec, Kaufland, Zentiva, ČS Shell, smer centrum, LIDL, ČS Shell, Trnava, Bratislava

Poloha: kolmo
231008 Billboard, Červeník (Leopoldov-Piešťany,O)

Billboard, Červeník (Leopoldov-Piešťany,O), 130 € / mesiac

križ,sm Piešťany/Trnava,2

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
231009 Billboard, Červeník (Leopoldov-Piešťany,O)

Billboard, Červeník (Leopoldov-Piešťany,O), 130 € / mesiac

križ,sm Piešťany/Trnava,3

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
231010 Billboard, Červeník (Piešťany-Leopoldov,O)

Billboard, Červeník (Piešťany-Leopoldov,O), 130 € / mesiac

križ,sm Leopoldov,1,Ľ

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
231011 Billboard, Červeník (Piešťany-Leopoldov,O)

Billboard, Červeník (Piešťany-Leopoldov,O), 130 € / mesiac

križ,sm Leopoldov,2,Ľ

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
231020 Billboard, Leopoldov (Piešťany-Leopoldov,J)

Billboard, Leopoldov (Piešťany-Leopoldov,J), 130 € / mesiac

žel.prejazd,sm Leopoldov,1

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
231021 Billboard, Leopoldov (Piešťany-Leopoldov,J)

Billboard, Leopoldov (Piešťany-Leopoldov,J), 130 € / mesiac

žel.prejazd,sm Leopoldov,2

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m