Billboard, Červeník (Piešťany-Leopoldov,O)

križ,sm Leopoldov,2,Ľ

Mesto: Červeník
Kraj:
Ulica: Piešťany-Leopoldov,O
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 231011
Viditeľnosť:
  • viac než 100 m
Poloha:
  • kolmo
Komunikace:
  • križovatka

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane