Billboard, Banská Bystrica (ul.Andreja Sládkoviča/Radvaň,O)

nábytok,TMO,sm Kremnič,Ľ TESCO,SLSP

Mesto: Banská Bystrica
Kraj:
Ulica: ul.Andreja Sládkoviča/Radvaň,O
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 101156
Umiestnenie plochy:
 • obytná štvrť
Viditeľnosť:
 • viac než 100 m
Poloha:
 • kolmo
Okolie:
 • stanica ŽSR, SAD
 • pošta
 • zdravotnícke zariadenie
 • obchodný dom
 • škola ZŠ, SŠ, VŠ
 • reštaurácia
 • hotel
Komunikace:
 • parkovisko
 • križovatka

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane