Billboard, Banská Bystrica (Radvanská/výpad)

Radvanská/výpad.ZV/BA/Tesco,O sm Sládkovičova ul. ČS Shell,Tesco

Mesto: Banská Bystrica
Kraj:
Ulica: Radvanská/výpad
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 101328
Umiestnenie plochy:
  • obytná štvrť
Viditeľnosť:
  • 50 - 100 m
Poloha:
  • kolmo
Okolie:
  • obchodný dom
  • hotel
Komunikace:
  • parkovisko
  • križovatka

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane