Billboard, Bratislava - Vajnory (Rybničná, mestská komunikácia)

billboard je orientovaný kolmo ku komunikácii , je umiestnený vpravo v smere z kruhového objazdu vo Vajnoroch do Rače , Pezinku

Mesto: Bratislava - Vajnory
Kraj:
Ulica: Rybničná, mestská komunikácia
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 1511208
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane