Bigboard, Bratislava (Diaľnica D1, medzinárodná komunikácia)

Bratislava - mesto, výjazd smer Senec, D1 Trnava, Nitra, Žilina, Zlaté Piesky, Vajnory, Pezinok, vpravo

Mesto: Bratislava
Kraj:
Ulica: Diaľnica D1, medzinárodná komunikácia
Rozmer: 960 cm x 360 cm
Číslo plochy: 153007
Viditeľnosť:
  • vlastné osvetlenie
Poloha:
  • kolmo
Okolie:
  • čerpacia stanica
Komunikace:
  • diaľnice
  • výjazd

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane