Bigboard, Bratislava (Zlaté piesky, D1, medzinárodná komunikácia)

Bratislava - mesto, výjazd z mesta, smer Senec, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, vpravo

Mesto: Bratislava
Kraj:
Ulica: Zlaté piesky, D1, medzinárodná komunikácia
Rozmer: 960 cm x 360 cm
Číslo plochy: 153055
Viditeľnosť:
  • vlastné osvetlenie
Poloha:
  • kolmo
Komunikace:
  • diaľnice
  • výjazd

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane