Bigboard, Bratislava (Diaľničný obchvat D1)

Bratislava - mesto, D61, smer D1 Trnava, Žilina, Komárno, Ikea, Avion, Kika, Zlaté Piesky, Vajnory, vpravo

Mesto: Bratislava
Kraj:
Ulica: Diaľničný obchvat D1
Rozmer: 960 cm x 360 cm
Číslo plochy: 153013
Viditeľnosť:
  • vlastné osvetlenie
Poloha:
  • kolmo
Komunikace:
  • diaľnice

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane