Billboard, Humenné (Ševčenkova,O)

smer Medzilaborce,Ľ železničná trať

Mesto: Humenné
Kraj:
Ulica: Ševčenkova,O
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 241042
Umiestnenie plochy:
  • obytná štvrť
Viditeľnosť:
  • viac než 100 m
Poloha:
  • kolmo
Komunikace:
  • cesty I. triedy
  • výjazd

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane