Laserová reklama, Kežmarok (Kamenná Baňa 1309)

Ceny začínajú od 110 € , za 10 sek. reklamný spot, 20 sek. spot cena: 160 € 30 sek. spot 200 € 60 sek. spot 380 € , viditeľnosť až na 400 metrov

Mesto: Kežmarok
Kraj:
Ulica: Kamenná Baňa 1309
Rozmer: 10000 cm x 7000 cm
Číslo plochy: 266001
Umiestnenie plochy:
 • centrum
 • obytná štvrť
Viditeľnosť:
 • viac než 100 m
 • vlastné osvetlenie
Poloha:
 • kolmo
 • samostatný
Okolie:
 • obchody
 • supermarket
Komunikace:
 • cesty II. triedy
 • ulice
 • parkovisko
 • križovatka

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane