Billboard, Komárno (I/63,BA-KN,Bratislavská/Baž,J)

Mesto: Komárno
Kraj:
Ulica: I/63,BA-KN,Bratislavská/Baž,J
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 271063
Viditeľnosť:
  • viac než 100 m
Poloha:
  • šikmo
Okolie:
  • čerpacia stanica
  • reštaurácia
  • hotel
Komunikace:
  • cesty I. triedy
  • parkovisko
  • križovatka

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane