Billboard, Košické Olšany ()

Cesta 1. triedy E50 Michalovce - Košice, vjazd do Košíc, zo smeru Michalovce, Sečovce,Trebišov 2. v poradí

Mesto: Košické Olšany
Kraj:
Ulica:
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 281248
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane