Billboard, Levoča (medzinárodný ťah Poprad-Prešov )

vjazd do mesta smer Prešov, v záhrade

Mesto: Levoča
Kraj:
Ulica: medzinárodný ťah Poprad-Prešov
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 321015
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane