Billboard, Lokca ()

cesta II/520 Lokca, 400 m za odbočkou na Námestovo, Dolný Kubín, smer Oravská Lesná

Mesto: Lokca
Kraj:
Ulica:
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 401027
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane