Bigboard, Nitra (Nitra, E 571, štvorprúdový hlavný mestský ťah)

Nitra - mesto, výjazd z mesta, smer Trnava, Bratislava, vľavo

Mesto: Nitra
Kraj:
Ulica: Nitra, E 571, štvorprúdový hlavný mestský ťah
Rozmer: 960 cm x 360 cm
Číslo plochy: 413004
Viditeľnosť:
  • vlastné osvetlenie
Poloha:
  • kolmo
Komunikace:
  • výjazd

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane