Bigboard, Trenčín (Trenčín, diaľničný privádzač)

Trenčín - príjazd do mesta z diaľnice D1, zo smeru Žilina, Bratislava, vpravo

Mesto: Trenčín
Kraj:
Ulica: Trenčín, diaľničný privádzač
Rozmer: 960 cm x 360 cm
Číslo plochy: 703004
Viditeľnosť:
  • vlastné osvetlenie
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane