Billboard, Nové Zámky (vjazd do Nových Zámkov od Komárna)

1000 m pred ČS Slovnaft

Mesto: Nové Zámky
Kraj:
Ulica: vjazd do Nových Zámkov od Komárna
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 431032
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane